Center for Regenerativ Ledelse
i virksomheder

Center for Regenerativ Ledelse har skabt uddannelsen ‘Den regenerative leder’ samt afholder foredrag, workshops og længere forløb for virksomheder, som ønsker at blive mere regenerative og skabe sundhed og trivsel for medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter og økosystemer.

Det kan lyde meget ambitiøst og svært opnåeligt, men det er vigtigt at huske på, at der er mange indgangsveje, tempi og niveauer hvormed man kan begynde at skabe en mere regenerativ virksomhed. Vi starter der, hvor det giver mest mening for jer og vi skræddersyer forløb sammen med jer, så de passer til jeres specifikke behov og ønsker.

Læs om uddannelsen: Den regenerative leder

 

Vi kan bl.a. hjælpe jer med at:

  • Forstå de regenerative principper og skabe et fælles sprog for det.
  • Styrke virksomheden som løftestang til at skabe en større systemisk forandring, der rækker langt ud over virksomheden selv.
  • Forløse det menneskelige potentiale, der er nødvendigt for at blive en regenerativ virksomhed via viden om hjernen og nervesystemet samt udvalgte meditations- og mindfulness-praksisser.
  • Skabe en arbejdskultur, som fremmer sundhed og trivsel blandt medarbejderne via integrering af naturen cyklusser i arbejdslivet og meditative praksisser.
  • Skabe nye innovative løsninger og træffe bedre beslutninger vedr. komplekse problemstillinger, som er bæredygtige hele vejen rundt via integrering af naturens intelligens og systemisk tænkning.
  • Inspirere og lære jer om naturens principper og intelligens med relation for virksomheden via workshops i naturen.

Læs om vores foredrag: Sådan skaber vi regenerative virksomheder

 

Sådan arbejder vi:

  1. Indledende samtale

Vi indleder samarbejdet med et uforpligtende møde, hvor vi drøfter jeres konkrete ønsker og eventuelle udfordringer.

  1. Udarbejdelse af tilbud

Jeg sender et tilbud til jer på en workshop eller et forløb, som er skræddersyet til jeres specifikke behov og ønsker.

  1. Løbende dialog ved længere forløb

Ved større opgaver har vi altid en løbende dialog, hvor vi ”tjekker ind” og evaluerer undervejs. På den måde kan vi justere og tilpasse forløbet, så vi sikrer, at det imødekommer jeres behov og ønsker bedst muligt.  

  1. Evaluering

Vi følger op med en fælles evaluering. På den måde sikrer vi, at I kan få svar på evt. spørgsmål og jeg kan komme med input til hvordan I bedst muligt arbejder videre med værktøjerne og metoderne.

Er I som virksomhed interesseret i at tage jeres arbejde med indre og ydre bæredygtighed til næste niveau eller ”blot” lade jer inspirere af den regenerative tilgang, så er I altid meget velkomne til at kontakte mig for et uforpligtende møde.