Om Tina Gliese

Kærlighed til naturen og bevidsthed om helheden

Jeg er og har altid været drevet af at bidrage til at vi mennesker lever i større balance med alt det andet liv vi deler denne smukke Jord med.  

Så længe jeg kan huske tilbage har jeg haft en dyb kærlighed til naturen, og en bevidsthed om, at vi lever ude af balance med den – og med os selv. Det er som om denne kærlighed og bevidsthed altid har været med mig i dette liv, uden at det er noget jeg har lært eller fået videregivet fra andre.

Jeg husker, at jeg allerede som barn, var drevet at min store kærlighed til naturen, drømte om at redde den fra menneskelig ødelæggelse. Da jeg blev lidt ældre, omkring 13 år, blev jeg optaget af livets store eksistentielle spørgsmål og begyndte at studere de store visdomstraditioner.

Som voksen førte mit dybe ønske om at bidrage til at vi mennesker kan leve i balance med alt andet liv på jorden mig til at uddanne mig til miljøplanlægger på Roskilde Universitet og senere til at arbejde inden for bæredygtighedsområdet. Jeg har således i mange år arbejdet med at udvikle, facilitere, formidle og lede projekter inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Både som iværksætter, som selvstændig konsulent og som ansat i forskellige organisationer. 

Sideløbende har jeg i min fritid, de seneste ca. 15 år, nørdet ned i levende systemer og systemisk tænkning (som kort sagt handler om hvordan alt levende i denne verden samarbejder, tilpasser, udvikler og organiserer sig), ’deep ecology’, deltaget på diverse kurser og workshops inden for shamanisme og mindfulness og tilbragt så meget tid som muligt i naturen.

 

Mit livs transformation

Efter flere år med arbejdsrelateret stress blev jeg i foråret 2019 sygemeldt. Det blev starten på en dyb transformation i mit liv.

Troen på, at vi kan skabe en bæredygtig verden ud fra en tilstand af stress og mistrivsel krakelerede endeligt, og jeg indså, at jeg aldrig skulle tilbage til at leve og arbejde på den måde igen.

I mange år havde jeg, trods det at jeg havde arbejdet med bæredygtighed, gået på kompromis med det jeg inderst inde vidst var sandt. Nemlig at den dybe forbindelse til os selv og livet er afgørende for at vi kan trives og skabe bæredygtige løsninger i verden.

Nu var der ingen andre veje end at følge mit hjertes dybeste kald. Startskuddet på min nye vej blev, at jeg tog en uddannelse som instruktør i Naturterapeutisk Mindfulness. Herefter startede jeg min virksomhed, som bygger på og samler den viden og erfaring jeg har opøvet gennem mit liv om bæredygtighed, naturens visdom og naturbaseret mindfulness. Kort sagt: Liv i Balance.

Jeg er ikke længere den samme, som jeg var før jeg blev syg. Eller rettere, jeg har aldrig været så meget mig selv, som jeg er i dag. Rejsen fra et liv som stresset projektleder i jobs og projekter med prestige og gode lønninger til det liv jeg lever i dag, har været noget af det sværeste og mest givende jeg har oplevet.

 

En verden i balance starter indefra

Jeg er i den grad stadig drevet af en dyb kærlighed til Jorden og til livet, og til hvordan vi mennesker kan leve i balance med resten af livet, men min tilgang er markant anderledes.

Hvor jeg tidligere var optaget af at skabe en bæredygtig ”ydre verden”, primært bag en skærm og med stramme deadlines, så arbejder jeg i dag med at skabe bæredygtighed ”indefra” i mennesker.

For jeg ved, at når vi er forbundet til os selv og med livet, når vi får rum til at lytte og mærke efter, så kan vi høre og mærke hvad det er livet ønsker at folde ud igennem os. Og når vi kommer fra et sted, hvor vi er i forbindelse med os selv og det store liv, vil det som kalder på os altid bidrage til at skabe balance i vores indre og i den ydre verden.

For her er vi i balance med vores egen natur – og alt i naturen, som er i balance, bidrager samtidig til opretholdelsen af balance i helheden.

Det er for mig at se den eneste vej frem nu. Derfor har jeg dedikeret mit arbejdsliv til at skabe rum og fællesskaber, hvor mennesker bliver vejledt og støttet på deres rejse hjem til et liv i balance – hvor vi lever og skaber fra dette sted til fordel for alt levende.