Om Tina Gliese

Drevet af kærlighed til alle de fantastiske livsformer og til vores smukke jord, har jeg altid ønsket at bidrage til, at vi mennesker lever i større balance med resten af livet. For ca. 20 år siden valgte jeg derfor at dedikere mit arbejdsliv til at fremme en bæredygtig omstilling af den måde vi anskuer og handler på i verden.

I ca. 15 år har jeg arbejdet med det, som jeg i dag betegner som ”ydre bæredygtighed” eller grøn omstilling, hvor fokus primært er på at skabe ydre bæredygtige løsninger i verden. Jeg har således i mange år arbejdet med at udvikle, facilitere, formidle og lede projekter inden for grøn omstilling som iværksætter, selvstændig konsulent og som ansat i forskellige organisationer. 

Sideløbende med mit arbejde har jeg i min fritid de seneste ca. 20 år fordybet mig i levende systemer og systemteori, dybdeøkologi, meditation og mindfulness samt tilbragt så meget nærværende tid i naturen som muligt.

Jeg har en medfødt evne til at tænke helhedsorienteret og se de dybereliggende strukturelle og dynamiske årsager til, at tingene er som de er. Det var dog først under en hård og lang sygdomsperiode i 2019, forårsaget af stress og udbrændthed, at jeg var klar til at tage konsekvensen af det som jeg længe havde vidst. Nemlig at roden til de kriser vi står i bor inden i os, og at en egentlig omstilling derfor indebærer, at vi udvikler vores kognitive, emotionelle og relationelle kapacitet, for at kunne skabe regenerative løsninger, der bringer os i rette relation med resten af livet. Det blev starten på dyb personlig transformation, som bevirkede, at jeg vendte rundt på næsten alt i mit liv, herunder mit arbejdsvirke.

I dag bruger jeg min mange års viden og erfaring om bæredygtighed, naturens principper og intelligens, meditation samt facilitering af bæredygtige forandringer til at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe en regenerativ omstilling og forberede os bedst muligt på de store klima- og samfundsmæssige omvæltninger, der uundgåeligt vil komme over de næste mange år.

Jeg er uddannet miljøplanlægger (cand.techn.soc) fra Roskilde Universitet og Naturterapeutisk Mindfulnessinstruktør /v Nina Lerche. Sidstnævnte uddannelse har jeg været fast underviser på i to år.