Nyt fællesskab for indre & ydre bæredygtighed

”FORBINDELSE – Fællesskab for indre & ydre bæredygtighed” er fællesskabet for alle os, som ønsker at bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden indefra og ud – for vi har indset, at kriserne og ubalancerne i verden, herunder klima- og biodiversitetskrisen udspringer af vores indre.

Jeg har længe mærket et dybt kald efter at starte et fællesskab, som adresserer det som jeg oplever som roden til de kriser og ubalancer, som udspiller sig i verden, nemlig opfattelsen og oplevelsen af, at vi er adskilte fra hinanden og alt det liv vi deler denne smukke levende jord med.

Sandheden er, at vi er dybt forbundne i store komplekse netværk og fællesskaber, så det vi gør mod ”den anden”, det gør vi reelt mod os selv og omvendt.

Et af principperne for liv her på Jorden, hvis det skal overleve på den lange bane er, at det udelukkende bidrager positivt til sit miljø, til helheden. Det er helt afgørende at vi mennesker lærer og lever efter principperne for liv her på Jorden. Vi må bringe os selv ”i rette relation med” resten af livet.

Vores manglende forbindelse til resten af livet har skabt så store problemer, at vores overlevelse nu står på spil. Ingen af os ved præcist hvad der vil ske, men vi ved at der kommer store forandringer uanset hvordan vi handler fremadrettet, og vi ved at den kurs vi har sat ikke kan fortsætte. Vores skæbne afhænger derfor dels af om vi er i stand til at ændre roden til problemerne, og dels om vi er i stand til at imødekomme og tilpasse os alle de konsekvenser der kommer af vores nuværende og tidligere handlinger.

Her er det ikke tilstrækkeligt at anvende vores rationelle sind. Det indebærer også at vi mærker os selv, og vores kroppe, og bliver nærværende med os selv. Først når vi er nærværende med os selv kan vi være nærværende med andre og livet omkring os. Det indebærer at vi vækker vores sanser og mærker naturen og livet omkring o og at vi åbner vores hjerter og møder livet omkring os fra det sted.

Til det har vi brug for hinanden, for det kræver mod at insistere på at inkludere denne indre del af en bæredygtig omstilling i et samfund, som ikke anerkender og tillægger denne del værdi. Derfor er fællesskabet sat i verden, så vi kan støtte og inspirere hinanden.

Hvis dette resonerer med dig, så håber jeg du vil blive en del af fællesskabet, og være med til at samskabe det med mig og de andre i fællesskabet.

Du bliver en del af fællesskabet ved at melde ind i Facebook gruppen ”FORBINDELSE – Fællesskab for indre & ydre bæredygtighed”, som du finder her: https://www.facebook.com/groups/659599768654771

Her kan du række ud og dele inspiration og erfaringer med de andre, og du vil også finde online guidede live meditationer hver uge samt fysiske faciliterede ture i naturen.

Omdrejningspunktet er at vi sammen træner det at se, rumme og forholde os konstruktivt til virkeligheden. Alt det der er svært og gør ondt i os selv og i verden. Og alt det smukke – det kæmpe mirakel og mysterium, som livet er.

Det handler om at bringe os selv i en tilstand, hvor vi har adgang til vores kreativt, hvor vi mærker vores forbindelse med os selv og resten af livet. Hvor vi har adgang til vores iboende visdom, så vi kan bringe det med os ud i verden i de valg og handlinger vi foretager os.

Du kan også høre mere om fællesskabet her: https://podcasts.apple.com/dk/podcast/forbindelse/id1613969528?i=1000559847483 og læse mere her: https://tinagliese.dk/faellesskabet-forbindelse/

Jeg glæder mig til at møde dig.