Om Center for Regenerativ Ledelse

Vi giver fremtidens ledere viden, metoder, erfaring og støtte til at opbygge sunde og resiliente organisationer, til fordel for mennesker og planeten.  

 

Hvorfor Center for Regenerativ Ledelse (CfRL)

Vi står ved en skillevej i menneskehedens historie. Videnskaben fortæller os, at vi har det næste årti til at bøje kurven for DHG-udledningen, hvis vi skal undgå de mest katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne. Dertil kommer biodiversitetskrisen og forurening af vores vand, luft og jord samt ikke mindst en menneskelig stress-epidemi. Alle disse kriser er sammenhængende og udspringer i bund og grund fra den samme rod, nemlig vores ubalancerede og usunde relation til livet i og omkring os.

Tiden er nu til, at vi må stoppe med at udpine livet i os selv, hinanden og naturen for kortsigtede mål, og begynde at beskytte og reparere de økosystemer (individer, teams, organisationer, naturen mv.), som vi er en del af. Derudover må vi se i øjnene, at vi uundgåeligt kommer til at opleve store konsekvenser af de kriser vi har skabt langt ind i fremtiden, som vil forandre det økonomiske, sociale og politiske landskab markant. Vores evne til at bevare en indre ro og klarhed er helt afgørende, for at vi kan respondere klogt på konsekvenserne af disse kriser.  

Hos Center for Regenerativ Ledelse tror vi på, at løsningen ligger i at (gen)skabe nærværende, respektfulde og omsorgsfulde relationer – med os selv, hinanden og naturen, samt at vi lærer om og integrerer naturens underliggende principper i vores liv og de organisationer vi indgår i.

Det kalder på en ny form for ledelse af os selv og andre. Det kalder på regenerativ ledelse.

 

Hvad vi gør

Vi udvikler og deler viden og metoder til at (gen)skabe nærværende, respektfulde og omsorgsfulde relationer med os selv, hinanden og naturen, samt viden om og erfaring med at integrere naturens principper i vores liv og de organisationer vi indgår i. Vores arbejde har rod i gamle visdomstraditioner, moderne videnskab og evidensbaserede praksisser.

Vi samarbejder med en diversitet af aktører og organisationer, som deler vores livssyn fordi vi tror på, at feltet for regenerativ ledelse kræver tværfaglighed og transdisciplinær tænkning.

 

Vores tre hovedfokusområder er:

  • Inspiration og videndeling via bl.a. foredrag, podcast, artikler og blogindlæg.
  • Skræddersyede workshops og forløb for virksomheder, organisationer og skoler
  • Den transformative uddannelse ’Den Regenerative Leder’ for fremtidens ledere