Lev og virk bæredygtigt​
Et 9 måneders forløb for dig, som er klar til at følge dit hjertes kalden efter et bæredygtigt liv og virke

Mærker du en kalden dybt inde fra, for en anden måde at leve og virker på i verden?

 

HVAD VIL DET SIGE AT LEVE OG VIRKE BÆREDYGTIGT?

Når vi er i forbindelse til den dybere del af os selv og til det store liv, som vi er en del af, så lever og virker vi bæredygtigt. Det er uundgåeligt. For her mærker vi hvad livet vil udtrykke og udfolde igennem os, og vi har tillid fordi vi kan mærke, at vi er en del af det store hele, hvor vi hver især udspiller vores unikke del. Og fordi vi har en direkte og levende relation til livet omkring os, så værner vi om det og beskytter det.

For at komme derhen, hvor vi lever ud fra denne forbindelse til os selv og Livet, må de fleste af os igennem en masse frygt og modstand. Ja netop – igennem. Ikke hoppe over, kravle under eller gå udenom, men igennem. Dvs. vi må lære disse bange sider af os selv at kende, og blive så fortrolige med dem, at vi kan rumme og favne dem med blidhed og nænsomhed, uden at vi tillader dem at styre os. Når vi bliver trænet i dette, så vil vi opleve, at disse sider af os selv falder mere og mere til ro, og hver eneste gang dette sker, så kommer vi tilbage til den dybere forbindelse. Her mærker vi, at vi er en del af det store hele. Det er en tilstand, som vi kan lære at hengive os til, hvor der ingen frygt og modstand er. Her er vi blot i åbenhed og tillid, og her er der klarhed.

Naturen er en stor hjælper til at bringe os tilbage til den tilstand. For naturen er forbundethed. Den er åbenhed. Og når vi relaterer til naturen, ikke fra vores fornuft og nyttetænkning, men fra vores kroppe og hjerter, så åbner den døren ind til den tilstand i os selv, hvor vi blot er. I åbenhed. Klarhed. Tillid.

 

Vi er natur. Problemet er blot, at mange af os ikke længere lever som om det er tilfældet. Vi har fjernet os så meget fra vores egen indre og den ydre natur, at de fleste af os simpelt hen lever i en forglemmelse af hvem vi er hvorfor vi er her. Vi er blevet fanget i de mønstre og normer, som er gældende i dette moderne samfund, og vi forbliver derfor fastlåste i liv, hvor vi er afskåret fra os selv, fra andre mennesker, fra naturen og fra den væren hvorfra alt udspringer. Når vi ikke lever i forbindelse med os selv og Livet, så skaber vi sygdomme og dybe ubalancer i os selv, hinanden og på denne smukke jord, som nu truer med at ødelægge selve forudsætningen for vores liv på Jorden. Dette er den største og mest udbredte sygdom på verdensplan.

MEN, den gode nyhed er, at det er relativt nemt, at få genetableret forbindelsen til naturen, den indre såvel som den ydre, for det ligger i vores DNA. Det kræver imidlertid to ting: villighed og ærlighed. Villighed til at bliver ærlig. Først over for os selv og vores nære, og dernæst over for den øvrige verden. Villighed og ærlighed ift. at møde vores egen og andres frygt og modstand, når vi ændrer os og begynder at træffe nye valg. Til at give slip på gamle udtjente mentale og komfortable mønstre og betræde nye og ukendte stier i os selv og i verden.

Det er en svær og hård rejse fyldt med ubehag og svære følelser, ja! Og det er den smukkeste, mest glædesfulde og meningsfulde rejse du nogensinde vil foretage dig. En rejse der vil bringe dig hjem til dig selv og til Livet.