Uddannelsen

Den Regenerative Leder

En transformativ uddannelse for dig, som ønsker mere indre ro og klarhed samtidig med at du integrerer livets (naturens) egne principper i dit lederskab og organisation for derved at skabe en stærkere og mere levedygtig organisation, hvor mennesker og miljø blomstrer.

Hvad er regenerativ ledelse?

Begrebet ’regenerativ’ vinder hurtigt mere og mere frem inden for ledelse og organisationsudvikling, men hvad betyder det egentligt?

Vi kender begrebet fra biologien, hvor det bruges til at beskrive egenskaber i organismer og miljøer, som f.eks. er i stand til at genopbygge og genskabe sårede eller tabte kropsdele og beskadiget miljøer, som nedbrændte skove og græsningsarealer.

Ligeledes skaber den regenerative leder optimale betingelser for livet – for både mennesker og naturlige økosystemer, ved at integrere naturens egen intelligens og principper i sin måde at lede sig selv og andre på. Det kræver, at vi udvikler vores bevidsthed og nærvær om livet i og udenfor os selv og vores relationer. Derfor er nærværs-praksisser og relationsarbejde en essentiel del af regenerativ ledelse.

Det regenerative paradigme adskiller sig altså fra det traditionelle bæredygtighedsparadigme ved ikke blot at have fokus på at minimere eller neutralisere skaderne af vores handlinger, men samtidig arbejde aktivt for at genopbygge og genskabe sundhed og trivsel for os selv og alt det liv vi er afhængige af og forbundet med, med udgangspunkt i naturens egen intelligens.

Voksende kriser og pres kalder på en ny måde at lede og organisere på

Vi står ved en skillevej i menneskehedens historie. Videnskaben fortæller os, at vi har det næste årti til at bøje kurven for DHG-udledningen, hvis vi skal undgå de mest katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne. Dertil kommer biodiversitetskrisen og forurening af vores luft, vand og jord samt ikke mindst en stress-epidemi. Alle disse kriser og udfordringer er sammenhængende og udspringer i bund og grund af den samme årsag, nemlig den at vi ikke har lært og integreret de principper, som alt liv på jorden er underlagt. I stedet har vi udnyttet og udpint livet i og omkring os, og det er derfor helt afgørende, at vi nu tager skridtet videre fra fokus på at være bæredygtige til at være regenerative, hvor vi genopretter og reparerer de skader vi har forårsaget.

Vi har imidlertid drevet nogle af de naturlige systemer, som opretholder balancen for livet på jorden, så langt ud over kanten, at vi uundgåeligt kommer til at opleve konsekvenser af det langt ud i fremtiden. Det kan f.eks. være i form af uhørt store strømme af klimaflygtninge, fødevarekriser, øget konfliktniveau i verden, nye vektorbårne sygdomme mv. Vi kan ikke forudse præcis hvad der kommer til at ske og hvornår, men vi kan med ret stor sikkerhed regne med at vi kommer til at opleve flere store ”pludselige” forandringer i det økonomiske, sociale og politiske landskab, som vil have stor indvirkning på vores virksomheder.

Samtidig hviler der allerede et internt og eksternt pres på de fleste direktioner og ledelser i virksomheder, som ikke bliver mindre fremover. Det ser vi bl.a. i form af kunder og borgere, som stiller højere krav om at ydelser og produkter skal bidrage positivt til omverdenen hele vejen rundt, medarbejdere og nye talenter, der i stigende grad efterspørger et meningsfuldt og fleksibelt arbejdsliv og politiske øgede krav til at virksomheder skal være bæredygtige.

Virksomheder har derfor en stor opgave og et stort ansvar hvilende på dem. For at være levedygtige på den lange bane må de dels være agile, så de hurtigt kan tilpasse sig forandringer og samtidig i langt højere grad end tidligere bidrage til at opbygge og genskabe en bæredygtig balance for alt det liv, som de indvirker på og er afhængige af.

Dette indebærer, at du som leder går forrest og integrerer de regenerative principper i dig selv som menneske og leder. At blive en regenerativ leder og skabe en regenerativ organisation starter derfor med dig.

Den Regenerative Leder er fremtidens leder

Den gode nyhed er, at løsningen på alle disse udfordringer er tilgængelig for enhver leder, som er klar til at ændre perspektiv og mindset, og dernæst handle derpå. ’Den Regenerative Leder’ er designet til at facilitere denne transformation.

Herunder kan du se hvilke overordnede elementer uddannelsen består af:

Uddannelsens målgruppe

 • Du er leder eller har ledelsesmæssigt ansvar.
 • Du ønsker at bruge dit lederskab til løfte din organisation, så den i højere grad bidrager positivt til medarbejderes trivsel, kreativitet og produktivitet samt eksternt til omverdenen (naturen, lokalsamfund, interessenter og samarbejdspartnere).
 • Du er optaget af hvordan du kan skabe en robust og agil organisation, som kan tilpasse sig fremtidens store forandringer.
 • Du er optaget af hvordan du kan øge din egen indre ro og klarhed og derved stå stærkere i dig selv som leder.
 • Du er åben for at få ændret din måde at se og forstå verden på og din egen rolle i den.
 • Du er klar på, at tilbringe masser af tid i smuk natur sammen med en gruppe af inspirerende og ligesindede ledere, som ligesom du har modet og indsigten til at udbrede regenerativ ledelse i Danmark.

Alt dette får du

 • 12 hele undervisningsdage i smuk natur fordelt på 6 moduler
 • Ophold på nogle af de mest natursmukke retreat-steder i Danmark og Sverige
 • Onlineundervisning, hvor du bliver indført i teori og får sparring fra ekstern ekspert
 • Mere end 100 timers undervisning
 • Kompendium med beskrivelse af forskellige temaer og øvelser, som vi arbejder med på uddannelsen samt evidens herfor.

Uddannelsens moduler

Uddannelsen består af seks fysiske moduler i smukke naturomgivelser af 1 – 3 dages varighed.

Her får du en kropslig og sanselig erfaring med regenerativ ledelse.

Derudover er der online moduler, hvor du dels får en teoretisk indsigt i det regenerative ledelsesparadigme og dels får støtte og sparring fra gruppen og fra ekstern ekspert til de konkrete og praksisnære  udfordringer du kan møde, når du integrerer dine indsigter i praksis i din ledelse. Online modulerne bliver optaget og kan genses efterfølgende.

Kombinationen af de fysiske moduler og online-modulerne gør, at du integrerer læringen og indsigterne på et dybt plan. Du arbejder løbende med at integrere den viden og de indsigter du opnår i din ledelse og i din organisation, og som afslutning på uddannelsen præsenterer du dine erfaringer for resten af holdet

Du får en beskrivelse af modulerne inden vi mødes. Vi forbeholder os retten til at ændre strukturen og opbygningen undervejs, så forløbet bliver tilpasset deltagernes udvikling og behov bedst muligt.

Datoer og steder for de fysiske moduler kan du se herunder. Online-modulerne finder sted på hverdagsaftener i tidsrummet 19 – 21.30. Datoerne for online-modulerne kommer snarest.

Dine undervisere på uddannelsen

(Glæd dig til snart at se dine øvrige dygtige undervisere på uddannelsen)

Tina er stifter af uddannelsen Den Regenerative Leder. Hun er cand.tecn.soc (miljøplanlægger) og har 15 års erfaring med at lede og facilitere bæredygtige projekter og forandringsprocesser. Hun har 20 års erfaring med meditation og er uddannet instruktør i naturbaseret mindfulness. Derudover er hun nørd inden for systemisk tænkning og naturens intelligens. 

Tina er primær underviser på uddannelsen, og underviser bl.a. i regenerative principper, systemisk tænkning, mindfulness og naturforbindelse. 

Tina Gliese

Sissel er uddannet antropolog, er tidligere leder og har bl.a. arbejdet med strategi-, organisations- og lederudvikling. Hun har 20 års erfaring med meditation og er uddannet naturterapeutisk mindfulness instruktør. Ud over at undervise på Den Regenerative Leder faciliterer hun workshops for virksomheder. Sissel er desuden medstifter af JORDNÆR, hvor hun underviser og holder retræter.

Sissel underviser i mindfulness og naturforbindelse.

Sissel Lea Nielsen

Annemarie har drevet bæredygtige transformationer i den private sektor, der bl.a. har bidraget til, at den globale bioscience-virksomhed Chr. Hansen flere år har rangeret i toppen af verdens mest bæredygtige virksomheder. Hun har ekspertise inden for formålsdrevet og regenerativ ledelse. Hun har bl.a. arbejdet hos Novo Nordisk, COWI, Verdensbanken og Dansk Industri. I dag er hun Senior Director i Corporate Affairs, ESG & Sustainability hos Chr. Hansen samt en efterspurgt Key note speaker og strategisk rådgiver. Annemarie er særligt optaget af at udvikle stærke teams, som skaber den nødvendige organisatoriske udvikling samtidig med at medarbejdernes trivsel er i højsædet.

Annemarie underviser i selvledende organisationer samt deler ud af sin erfaring med hvordan forskellige arbejdscyklusser kan øge medarbejdernes trivsel og produktivitet.

Annemarie Meisling

Din hjælper individer og teams med at vokse og udvikle sig via autentiske relationer til sig selv, til andre og til omverdenen. Hendes arbejde er forankret i organisatorisk læring, naturforbindelse og systemisk tænkning. Din guider bl.a. organisationer og ledere på solo-ture i naturen (’Nature Quests’). Hun er grundlægger af ’OD for life’ (Organizational Development for life), programleder på Bio-Leadership Fellowship og grundlægger af virksomheden Grounding. Din er desuden elev af den anerkendte Qigong mester, forfatter og miljøekspert mv. John P. Milton.

Din følger deltagerne på uddannelsen online og støtter og vejleder løbende ift. integrering af de regenerative principper i praksis.

Din Van Helden

Tilmelding og pris

Den Regenerative Leder er en transformativ uddannelse for ledere, som ønsker at gå forrest og vise vejen til hvordan vi kan lede og organisere på måder, hvor vi får livet i og omkring os til at blomstre samtidig med at vi skaber en mere robust og agil organisation.

Dette indebærer, at du som deltager er åben for at se dig selv, din organisation og omverdenen med nye friske øjne og også har lyst til at etablere en daglig nærværs-praksis.

Før du bliver endeligt optaget på uddannelsen har du en uforpligtende samtale med Tina Gliese, hvor I sammen finder ud af om du og Den Regenerative Leder er et match.

Din investering i at transformere dig selv og dit lederskab er:

49.000 kr. ekskl. moms. Det er muligt efter aftale at betale i rater.

Kontakt os for uforpligtende samtale